Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/CT-UBND 26/12/2019 Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/CT-UBND 25/12/2019 Về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020
Còn hiệu lực
19/CT-UBND 25/12/2019 Về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 20/11/2019 Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 13/11/2019 Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 129 văn bản / 26 trang

Trang :