Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/CT-UBND 07/04/2020 Về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố do tác động của dịch Covid-19
Còn hiệu lực
31/CT/TU 03/04/2020 Về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 31/03/2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 27/02/2020 Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 10/02/2020 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 128 văn bản / 26 trang

Trang :