Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
20/KH-UBND 14/01/2022 Kế hoạch phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/KH-UBND 13/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025"
Còn hiệu lực
13/KH-UBND 10/01/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
12/KH-UBND 10/01/2022 Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
08/KH-UBND 07/01/2022 Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1600 văn bản / 320 trang

Trang :