Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/CT-UBND 18/01/2022 Về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới
Còn hiệu lực
223/QĐ-UBND 17/01/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
224/QĐ-UBND 17/01/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2021 của Tổng công ty Du lịch Hà Nội
Còn hiệu lực
247/QĐ-UBND 17/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021
Còn hiệu lực
240/QĐ-UBND 17/01/2022 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 1 năm 2022)
Còn hiệu lực

Tổng số : 6668 văn bản / 1334 trang

Trang :