Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
113/KH-UBND 29/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
112/KH-UBND 29/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng
Còn hiệu lực
1246/UBND-BTCD 28/04/2021 Về việc theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Dân nguyện - UBTVQH
Còn hiệu lực
1858/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 23/04/2021 Chỉ thị về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1417 văn bản / 284 trang

Trang :