Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2085/QĐ-UBND 11/05/2021 Về việc ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2031/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực
2025/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2028/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Trọng Long
Còn hiệu lực
2027/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 3233 văn bản / 647 trang

Trang :