Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2347/UBND-KGVX 23/07/2021 Về việc thực hiện khai báo y tế trên Hệ thống thông tin quản lý Khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Còn hiệu lực
2318/UBND-KGVX 21/07/2021 Về việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.
Còn hiệu lực
7450/VP-KGVX 20/07/2021 Về việc triển khai truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022
Còn hiệu lực
2302/UBND-KH&ĐT 20/07/2021 Về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài
Còn hiệu lực
2251/UBND-KGVX 16/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 405-TB/TU ngày 12/7/2021 của Thành ủy
Còn hiệu lực

Tổng số : 1059 văn bản / 212 trang

Trang :