Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2398/UBND-KSTT 27/07/2021 Về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
3662/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Thành tra thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
173/KH-UBND 22/07/2021 Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
166/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Còn hiệu lực
167/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1457 văn bản / 292 trang

Trang :