Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
74/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025" năm 2021
Còn hiệu lực
75/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1319/QĐ-UBND 18/03/2021 Về việc phê duyệt trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1320/QĐ-UBND 18/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1321/QĐ-UBND 18/03/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5960 văn bản / 1192 trang

Trang :