Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2431/UBND-ĐT 29/07/2021 Về việc công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
2439/UBND-ĐT 29/07/2021 Về việc thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021
Còn hiệu lực
8015/VP-ĐT 29/07/2021 Về việc hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
Còn hiệu lực
2412/UBND-ĐT 28/07/2021 Về việc điều động, điều phối phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch
Còn hiệu lực
2397/UBND-ĐT 27/07/2021 Về việc tổ chức thi công xây dựng một số công trình trọng điểm cấp bách trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1252 văn bản / 251 trang

Trang :