Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1071/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1072/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bệnh viên Tâm thần ban ngày Mai Hương trực thuộc Sở Y tế
Còn hiệu lực
1073/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc công nhận các quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020
Còn hiệu lực
1075/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai (đoạn tuyến từ Đại lộ Thăng Long đến hết UBND xã Yên Sơn). Địa điểm: xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Còn hiệu lực
1083/QĐ-UBND 05/03/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bố sung) Hiệp hội Công Thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3177 văn bản / 636 trang

Trang :