Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1322/QĐ-UBND 18/03/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1279/QĐ-UBND 16/03/2021 Về việc ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1249/QĐ-UBND 12/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1246/QĐ-UBND 12/03/2021 Về việc điều chỉnh Đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
1178/QĐ-UBND 11/03/2021 Về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021 trong thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3177 văn bản / 636 trang

Trang :