Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1693/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1708/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phân loại đơn vị hành chính xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ là đơn vị hành chính xã loại II
Còn hiệu lực
1707/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II
Còn hiệu lực
1709/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính phường Phúc Đồng, quận Long Biên từ đơn vị hành chính phường loại II lên đơn vị hành chính phường loại I
Còn hiệu lực
1710/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II
Còn hiệu lực

Tổng số : 3200 văn bản / 640 trang

Trang :