Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1732/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Còn hiệu lực
1716/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội
Còn hiệu lực
1680/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Còn hiệu lực
1691/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực
1692/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3200 văn bản / 640 trang

Trang :