Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2031/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực
2025/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
270/TB-VP 06/05/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 108)
Còn hiệu lực
2001/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
01/QĐ-BCĐ 05/05/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 6058 văn bản / 1212 trang

Trang :