Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1776/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
1758/QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022
Còn hiệu lực
1757/QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022
Còn hiệu lực
1747/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Còn hiệu lực
1746/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong
Còn hiệu lực

Tổng số : 3200 văn bản / 640 trang

Trang :