Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/TB-BCĐ 18/02/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 91)
Còn hiệu lực
09/TB-BCĐ 15/02/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 90)
Còn hiệu lực
08/TB-BCĐ 14/02/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 89)
Còn hiệu lực
07/TB-BCĐ 10/02/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 88)
Còn hiệu lực
05/TB-BCĐ 04/02/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 85)
Còn hiệu lực

Tổng số : 349 văn bản / 70 trang

Trang :