Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1942/UBND-KGVX 21/06/2021 Về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
Còn hiệu lực
1950/UBND-KGVX 21/06/2021 Về việc vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
33/KH/TU 18/06/2021 Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021
Còn hiệu lực
1892/UBND-KGVX 16/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
2645/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội và hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2152 văn bản / 431 trang

Trang :