Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1045/QĐ-UBND 09/03/2015 Về việc phê duyệt Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên.
Còn hiệu lực
1062/QĐ-UBND 09/03/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức.
Còn hiệu lực
1030/QĐ-UBND 06/03/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý thông tin, khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1043/QĐ-UBND 06/03/2015 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật chùa Quan Nhân.
Còn hiệu lực
1031/QĐ-UBND 06/03/2015 Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng điểm đỗ xe Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3309 văn bản / 662 trang

Trang :