Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2297/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội
Còn hiệu lực
2267/QĐ-UBND 21/05/2021 Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 414 (đoạn từ Km 6+317 đến Km 7+650), tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2242/QĐ-UBND 20/05/2021 Về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2233/QĐ-UBND 19/05/2021 Về việc thành lập Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
2224/QĐ-UBND 18/05/2021 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3289 văn bản / 658 trang

Trang :