Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1124/UBND-ĐT 19/04/2021 Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021
Còn hiệu lực
105/KH-UBND 19/04/2021 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1776/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
287/TB-UBND 15/04/2021 Thông báo kết luận của Tập thể UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét về nội dung "Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
104/KH-UBND 15/04/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5682 văn bản / 1137 trang

Trang :