Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
303/UBND-NC 26/01/2021 Về việc triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo kết luận số 13/VP-VPCP ngày 16/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
Còn hiệu lực
280/UBND-ĐT 25/01/2021 Về việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan và trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Còn hiệu lực
285/UBND-KT 25/01/2021 Về việc đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn
Còn hiệu lực
234/UBND-SXD 21/01/2021 Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Còn hiệu lực
242/UBND-KGVX 21/01/2021 Về việc tăng cường công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Còn hiệu lực

Tổng số : 973 văn bản / 195 trang

Trang :