Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
632/UBND-TH 04/03/2021 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Còn hiệu lực
607/UBND-ĐT 02/03/2021 Về việc thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực
605/UBND-KT 02/03/2021 Về việc thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/2/2019 và nâng mức tự chủ giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
604/UBND-KT 02/03/2021 Về việc thực hiện Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá các nguồn lực của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020
Còn hiệu lực
572/UBND-KGVX 27/02/2021 Về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực

Tổng số : 973 văn bản / 195 trang

Trang :