Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
941/UBND-NC 01/04/2021 Về việc tăng cường Quản lý Nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
922/UBND-ĐT 31/03/2021 Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn theo Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng chính phủ
Còn hiệu lực
2338/VP-ĐT 24/03/2021 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021
Còn hiệu lực
776/UBND-KGVX 18/03/2021 Về việc triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số
Còn hiệu lực
784/UBND-KSTTHC 18/03/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Còn hiệu lực

Tổng số : 974 văn bản / 195 trang

Trang :