Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1643/UBND-NNNT 11/03/2015 Về việc chỉ đạo công tác phòng chống lụt, bão năm 2015.
Còn hiệu lực
1627/UBND-TNMT 11/03/2015 Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1623/UBND-KH&ĐT 11/03/2015 Về việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1294/VP-NC 11/03/2015 Về việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Còn hiệu lực
1462/UBND-KH&ĐT 02/03/2015 Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì.
Còn hiệu lực

Tổng số : 974 văn bản / 195 trang

Trang :