Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1395/UBND-KGVX 11/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022
Còn hiệu lực
1400/UBND-KTN 11/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Còn hiệu lực
1383/UBND-NC 10/05/2022 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1385/UBND-NC 10/05/2022 Về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương
Còn hiệu lực
1281/UBND-KT 28/04/2022 Về việc thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật
Còn hiệu lực

Tổng số : 1233 văn bản / 247 trang

Trang :