Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1603/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
1602/QĐ-UBND 13/05/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
1546/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc tổ chức lại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội
Còn hiệu lực
1557/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc giải thể các Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID - 19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
Còn hiệu lực
1395/UBND-KGVX 11/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 2576 văn bản / 516 trang

Trang :