Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
129/KH-UBND 25/05/2021 Kế hoạch triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
2267/QĐ-UBND 21/05/2021 Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường tỉnh 414 (đoạn từ Km 6+317 đến Km 7+650), tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1490/UBND-ĐT 18/05/2021 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngành Giao thông vận tải.
Còn hiệu lực
2171/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2076/QĐ-UBND 10/05/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1228 văn bản / 246 trang

Trang :