Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
05/CT/TU 30/07/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
3755/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2021
Còn hiệu lực
2429/UBND-NC 29/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Còn hiệu lực
3745/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021
Còn hiệu lực
2422/UBND-NC 28/07/2021 Về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh
Còn hiệu lực

Tổng số : 1463 văn bản / 293 trang

Trang :