Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
39/KH/TU 21/09/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Còn hiệu lực
486/TB-TU 13/09/2021 Thông báo kết luận Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
484/TB/TU 07/09/2021 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
06/CT/TU 01/09/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
190/CV/TU 30/08/2021 Về việc tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 122 văn bản / 25 trang

Trang :