Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4168/QĐ-UBND 14/09/2021 Về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID - 19
Còn hiệu lực
4167/QĐ-UBND 14/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4160/QĐ-UBND 13/09/2021 Về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Bình Dương phục vụ công tác bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bênh Covid-19
Còn hiệu lực
4158/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
Còn hiệu lực
4159/QĐ-UBND 10/09/2021 Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ các huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, thủy sản áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2021.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3460 văn bản / 692 trang

Trang :