Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35/CT/TU 10/09/2020 Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
205/KH/TU 10/09/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Còn hiệu lực
204/KH/TU 10/09/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Còn hiệu lực
2832/TB/TU 08/09/2020 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
9183/QĐ/TU 18/08/2020 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 93 văn bản / 19 trang

Trang :