Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
08/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
06/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
01/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
158/TB/TU 11/03/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc dừng hoạt động Báo Cựu chiến binh Thủ đô
Còn hiệu lực

Tổng số : 93 văn bản / 19 trang

Trang :