Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1307/UBND-NC 04/05/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021
Còn hiệu lực
1272/UBND-KT 29/04/2021 Về việc triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2021
Còn hiệu lực
1238/UBND-KGVX 28/04/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống MTMD năm 2021
Còn hiệu lực
1246/UBND-BTCD 28/04/2021 Về việc theo dõi, cập nhật thông tin, báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo Kế hoạch của Ban Dân nguyện - UBTVQH
Còn hiệu lực
112/CV/TU 27/04/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1022 văn bản / 205 trang

Trang :