Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2848/QĐ-UBND 22/06/2015 Về việc: Điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới 08 mã định mức trong tập Định mức dự toán duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội và Công bố Định mức dự toán công tác quản lý và bảo trì cầu vượt bộ hành và hầm bộ hành.
Còn hiệu lực
2856/QĐ-UBND 22/06/2015 Về việc phê duyệt tiếp nhận dự án "Thiết lập môi trường cho người khuyết tật nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số tại Hà Nội năm 2015" do Hội Phục hồi chức năng người khuyết tạt Hàn Quốc tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
207/TB-VP 22/06/2015 Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại buổi làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm về công tác chỉnh trang đô thị, trật tự và văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, tổ chức các tuyến phố đi bộ trên địa bàn Quận.
Còn hiệu lực
2804/QĐ-UBND 19/06/2015 Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường THPT Thanh Xuân tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2808/QĐ-UBND 19/06/2015 Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
Còn hiệu lực

Tổng số : 6246 văn bản / 1250 trang

Trang :