Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
6144/QĐ-UBND 01/12/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Còn hiệu lực
6104/QĐ-UBND 30/11/2023 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"
Còn hiệu lực
6105/QĐ-UBND 30/11/2023 Về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
6107/QĐ-UBND 30/11/2023 Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023 cho 33 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
282/KH-UBND 30/11/2023 Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Còn hiệu lực

Tổng số : 9227 văn bản / 1846 trang

Trang :