Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
43/KH-UBND 10/02/2022 Kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022 - 2023
Còn hiệu lực
497/QĐ-UBND 07/02/2022 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Còn hiệu lực
496/QĐ-UBND 07/02/2022 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
Còn hiệu lực
40/KH-UBND 07/02/2022 Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
39/KH-UBND 07/02/2022 Kế hoạch Tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 1648 văn bản / 330 trang

Trang :