Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
57/KH-UBND 18/02/2022 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo
Còn hiệu lực
13/BCH 17/02/2022 Về việc ứng phó với rét đậm, rét hại
Còn hiệu lực
49/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2022
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 14/02/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 11/02/2022 Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 1648 văn bản / 330 trang

Trang :