Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
74/KH-UBND 04/03/2022 Kế hoạch phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025
Còn hiệu lực
73/KH-UBND 04/03/2022 Kế hoạch phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
Còn hiệu lực
589/UBND-KT 01/03/2022 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022
Còn hiệu lực
731/QĐ-UBND 25/02/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Còn hiệu lực
526/UBND-KT 23/02/2022 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hiện tượng tăng giá vật tư, trang thiết bị y tế; thuốc hỗ trợ, điều trị Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1648 văn bản / 330 trang

Trang :