Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
85/KH-UBND 16/03/2022 Kế hoạch quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
84/KH-UBND 15/03/2022 Kế hoạch trồng cây, trồng rừng giai đoạn 2021-2025 tại các huyện, thị xã Sơn Tây trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025"
Còn hiệu lực
81/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
895/QĐ-UBND 11/03/2022 Về việc kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
705/UBND-KT 11/03/2022 Về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 1648 văn bản / 330 trang

Trang :