Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
96/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Còn hiệu lực
816/UBND-KT 22/03/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý thu tiền thuê đất đối với trường hợp chưa có Quyết định, Hợp đồng thuê đất
Còn hiệu lực
92/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
90/KH-UBND 21/03/2022 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021
Còn hiệu lực
89/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn châm tiến độ trên địa bàn thành phố Hà Nội được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1648 văn bản / 330 trang

Trang :