Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1024/UBND-KT 07/04/2022 Về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 07/04/2022 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Còn hiệu lực
113/KH-UBND 06/04/2022 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
02/PA-UBND 04/04/2022 Phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
105/KH-UBND 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030
Còn hiệu lực

Tổng số : 1650 văn bản / 330 trang

Trang :