Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
123/KH-UBND 15/04/2022 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Còn hiệu lực
122/KH-UBND 13/04/2022 Kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
Còn hiệu lực
121/KH-UBND 13/04/2022 Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
1247/QĐ-UBND 12/04/2022 Về việc ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021
Còn hiệu lực
1197/QĐ-UBND 07/04/2022 Về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 1650 văn bản / 330 trang

Trang :