Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
128/KH-UBND 22/04/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
1351/QĐ-UBND 22/04/2022 Về việc công nhận điểm du lịch Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
Còn hiệu lực
127/KH-UBND 22/04/2022 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
123/KH-UBND 15/04/2022 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2021 và đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Còn hiệu lực
122/KH-UBND 13/04/2022 Kế hoạch triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 1648 văn bản / 330 trang

Trang :