Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
405/TB/TU 12/07/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1140/QĐ/TU 09/07/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"
Còn hiệu lực
393/TB/TU 06/07/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức kỳ thì tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
389/TB/TU 02/07/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố và việc ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ
Còn hiệu lực
03/KH/BCĐ 28/06/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 104 văn bản / 21 trang

Trang :