Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
11/CT-UBND 05/06/2020 Về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 04/06/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 01/06/2020 Chỉ thị về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 02/05/2020 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 28/04/2020 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 128 văn bản / 26 trang

Trang :