Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
184/CTr-UBND 12/10/2015 Chương trình hành động triển khai kết quả Hội nghị về công tác đối ngoại của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.
Còn hiệu lực
94/CTr-UBND 14/04/2015 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
53/CTr-BCĐ 11/02/2015 Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389/TP
Còn hiệu lực
01/CTr-UBND 05/01/2015 Về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Còn hiệu lực
03/CTr-UBND 05/01/2015 Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 45 văn bản / 9 trang

Trang :