Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1477/UBND-KSTTHC 17/05/2021 Về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
2170/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc công nhận công trình chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
2176/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Thành phố" năm 2021
Còn hiệu lực
122/KH-UBND 17/05/2021 Kế hoạch nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách đề xuất trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Còn hiệu lực
2118/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc tặng Cờ Thi đua của Thành phố năm 2020 cho 05 xã, phường thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1429 văn bản / 286 trang

Trang :