Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
110/KH-UBND 28/04/2021 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Còn hiệu lực
05/KH-HĐTĐKT 20/04/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
03/KH-HĐTĐKT 20/04/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
107/KH-UBND 20/04/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải chạy Pháp ngữ 2021
Còn hiệu lực
106/KH-UBND 19/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 1226 văn bản / 246 trang

Trang :