Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/CĐ-UBND 15/05/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1444/UBND-KGVX 13/05/2021 Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Còn hiệu lực
1445/UBND-KGVX 13/05/2021 Về việc triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐQG phòng chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
17/CV-BCĐ 13/05/2021 Về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 12/05/2021 Về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5768 văn bản / 1154 trang

Trang :